Garanti på din aluminiumpergola

Alla pergolor från Renson omfattas av en kvalitetsgaranti och är specialanpassade och tillverkade av aluminium. Olika garantiperioder gäller när din pergola levereras och monteras av en auktoriserad Renson-återförsäljare. Tabellen nedan innehåller en tydlig översikt för respektive pergola.
 

  Bärande konstruktion Motorisering och elektronisk styrning Måleriets kulör och ytskikt Måleriets vidhäftning Fixscreen-teknik Crystal-paneler
Camargue 10 år 2 år 5 år / 15 år * 10 år ** 5 år 2 år
Camargue Skye 5 år 2 år 5 år / 15 år * 10 år ** 5 år 2 år
Algarve Line 7 år 2 år 5 år / 15 år * 10 år ** 5 år 2 år
Ellice 5 år 2 år 5 år / 15 år * 10 jaar ** 5 år 2 år
Aero Line 7 år 2 år 5 år / 15 år * 10 år ** 5 år 2 år
Lagune 5 år 2 år 5 år / 15 år * 10 år ** 5 år 2 år
Lapure 5 år 2 år 5 år / 15 år * 10 år ** 5 år 2 år

 
* Under förutsättning av registrering och årligt underhåll med Rensons underhållsset** Områden < 500 meter från kusten: 5 års garanti på montering

Denna garanti gäller endast defekter som uppstår under vanlig användning, klimatologiska förhållanden och normalt underhåll. Allt du behöver göra är att kunna påvisa att defekterna hos din aluminiumpergola orsakats av ett material-, konstruktions- eller tillverkningsfel.

Har du upptäckt en defekt? Meddela din Renson-återförsäljare inom två månader efter upptäckten. Reparationer ska alltid utföras av en auktoriserad återförsäljare och med användning av aluminiumkomponenter från Renson av hög kvalitet.

Begär garanti

Detta är ett obligatoriskt fält
Detta är ett obligatoriskt fält
Detta är ett obligatoriskt fält
Detta är ett obligatoriskt fältThis is not a valid email address.
Detta är ett obligatoriskt fältThis is not a valid warranty number
Detta är ett obligatoriskt fält
Search within a radius of