Garanti på din aluminiumpergola

Alla pergolor från Renson omfattas av en kvalitetsgaranti och är specialanpassade och tillverkade av aluminium. Olika garantiperioder gäller när din pergola levereras och monteras av en auktoriserad Renson-återförsäljare. Tabellen nedan innehåller en tydlig översikt för respektive pergola.
 

  10 år * 5 år 2 år 15 år **
Camargue (struktur)      
Camargue Skye (struktur)      
Algarve (struktur)      
Algarve Canvas (struktur)      
Aero (struktur)      
Aero Skye (struktur)      
Aero Canvas (struktur)      
Lapure (struktur)      
Sidoelement (Fixscreen, Loggia, gardiner, glaspaneler, fasta väggar)      
Automation och komfortelement (värme, belysning, ljud, elektronik…)      
Trädgårdselement      
Lackering vidhäftning      
Lackering färg och glans      

 
* 5 år på mekaniskt rörliga delar som installerats i områden med sandjord
** Villkor: registrering samt årligt underhåll med Rensons underhållsset

Denna garanti gäller endast defekter som uppstår under vanlig användning, klimatologiska förhållanden och normalt underhåll. Allt du behöver göra är att kunna påvisa att defekterna hos din aluminiumpergola orsakats av ett material-, konstruktions- eller tillverkningsfel.

Har du upptäckt en defekt? Meddela din Renson-återförsäljare inom två månader efter upptäckten. Reparationer ska alltid utföras av en auktoriserad återförsäljare och med användning av aluminiumkomponenter från Renson av hög kvalitet.

Begär garanti

Detta är ett obligatoriskt fält
Detta är ett obligatoriskt fält
Detta är ett obligatoriskt fält
Detta är ett obligatoriskt fältThis is not a valid email address.
Detta är ett obligatoriskt fältThis is not a valid warranty number
Detta är ett obligatoriskt fält
Search within a radius of