Gjennomskinnelige lameller i glass

Vil du slippe dagslyset inn i pergolaen også når lamelltaket er lukket? Da kan du velge en av de gjennomskinnelige lamellene i Lineo Luce-serien på taket av din Camargue, Algarve eller Aero pergola. Med disse kan du skape en mer åpen følelse. De gjennomskinnelige lamellene er i glass av høy kvalitet og perfekt integrert i lamelltaket til pergolaen.

Du kan justere gjennomskinneligheten til denne pergolaen etter eget ønske ved å innlemme mellom en og fem gjennomskinnelige lameller i hver takseksjon. De kan plasseres ved siden av hverandre eller fordeles blant de øvrige lamellene. På denne måten kan du nyte dagslyset maksimalt i pergolaen. Når pergolaen er festet til huset, betyr det også at du heller ikke går glipp av det naturlige dagslyset inne i huset, selv om lamelltaket er lukket.